ข่าวเด่น

มฟล. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมผลการดำเนินงานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม ครึ่งปีแรก พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับก้าวต่อไปของหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บุคลากร มฟล. ชุดแรกฉีดวัคซีน Sinovac ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ MFU Wellness Center จัดทำคลิป “ศิลปะบำบัด” ให้แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยรวม รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. ลดความตึงเครียดของผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG03 SDG04 ข่าวเด่น Update - Wellncess Center ส่วนประชาสัมพันธ์ MFU Wellness Center สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รพศ.มฟล. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มสูงวัยและ 7 โรคเรื้อรังวันแรกเป็นไปอย่างราบรื่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง