ข่าวเด่น

มฟล. เปิดบ้านต้อนรับนักปั่นจักรยาน Amazing Thailand Bike Ride 2022 เชียงราย-เชียงแสน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

ส่วนจัดหางานฯ จัดกิจกรรม Work-Life Digital ฟังประสบการณ์การทำงานยุคใหม่ ปรับหัวใจให้เป็นดิจิทัล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา M for U

มฟล. เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ "ครูต้นแบบ" ECC

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา

นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการแข่งขันแผนธุรกิจ MICE เตรียมเข้าแข่งระดับนานาชาติต่อไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาการจัดการ รางวัล