ข่าวเด่น

มฟล. ต้อนรับ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ให้ข้อคิดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี นักศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ส่วนพัฒนานักศึกษา

มฟล. จัดค่ายพนักงานใหม่บ่มเพาะความรักและสามัคคีในองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่

มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to live and learn 2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ส่วนพัฒนานักศึกษา