ข่าวเด่น

สวนพฤกษศาสตร์ฯ แจกกล้าไม้ยืนต้นเนื่องในวันทานหา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

USA. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ มฟล.ผ่านกงสุลเชียงใหม่ นำมอบให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.จัด Design Thinking ให้บุคลากรต่อยอด-สร้างสรรค์การทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการ