ข่าวเด่น

มฟล. เปิดตัว MLII : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนตอบโจทย์ยุคออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG09 SDG10 ข่าวเด่น อธิการบดี MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อธิการบดี

MFii และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนเสรี จัดอบรมแปรรูปเชอร์รี่ดอยให้แก่กลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ

หมวดหมู่ข่าว: SDG01 SDG02 SDG04 SDG08 SDG09 SDG12 ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร