ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรม ‘อธิการบดีพบพนักงาน’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. ลงพื้นที่จัดอบรมการดูแลเด็กพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ลำดวนช่อที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี นักศึกษา

รายวิชาใหม่ MFU Character อัตลักษณ์ความเป็นแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ได้รับความสนใจล้นหลามกว่า 15,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ