ข่าวเด่น

มฟล. แกนนำประชุมขับเคลื่อน Big Data: AIC ของเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล.จัดกิจกรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม มฟล.’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ MFU NEXT Normal พร้อมเปิดตัวเกม MFU Valley

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มฟล. อบรมผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแลให้กับประชาชนเทศบาลนางแลลดขยะทางการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ