ข่าวเด่น

มฟล. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ Wellness Hub โลก มีความพร้อมทุกด้านทั้งการผลิตบัณฑิต และหน่วยงานสนับสนุน

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รพ.ศกพ.มฟล. เปิดห้องรับบริจาคโลหิต รองรับการรักษาภายใต้มาตรฐานสากล ISO15189 และ 15190

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดการแข่งขันฟุตซอล MFU Futsal Cup ทีมจากเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมคึกคัก ทีม All Star Arena คว้าแชมป์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. จัด MFU Internship and Job Fair 2022 ผู้ประกอบการเชื่อมั่นนักศึกษา มฟล. พร้อมฝึกงาน-ทำงานตอบโจทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

มฟล. MOU บริษัท เฮอร์เบิล คิง เวลเนส ร่วมมือวิจัยการใช้ประโชย์สารสกัดกัญชงและกัญชา ในธุรกิจสปาและเวลเนส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ปลูกป่า สร้างคน