ข่าวเด่น

นักศึกษาใหม่ มฟล. ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา หลอมรวมใจน้อง-พี่ เลือดสีแดง-ทอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง นักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ท่องเที่ยวเชียงราย เรียนรู้วัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ

มฟล. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษานานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษา อธิการบดี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ส่วนพัฒนานักศึกษา