ข่าวเด่น

มฟล.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

มฟล. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มฟล. รับบริจาคโลหิลเนื่องใน 'วันมหิดล'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มฟล. จัดอบรมทำหน้ากากผ้า DIY รับมือ PM2.5 และ COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา ข่าวเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

รพ.มฟล.(การแพทย์บูรณาการ) จับมือ Wellness Center อบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง