ข่าวเด่น

มฟล. จัดอบรม OBE ให้คณาจารย์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

U2T MFU เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสาช่วยงานจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น U2T MFU ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล.จัด กิจกรรมออนไลน์ เล่าเรื่อง SDGs โดยทูต MFU SDGs

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG05 SDG17 ข่าวเด่น

มฟล.ส่งน้ำใจถึงด่านหน้าสู้โควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น