ข่าวเด่น

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการประชาชนฟรี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)

นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทย เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG04 SDG10 SDG11 SDG16 SDG17 ข่าวเด่น นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มฟล.ร่วมน้อมรำลึกวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น