ข่าวเด่น

มฟล.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 6

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

อธิการบดีชูการทำงานด้วยความสุจริต-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ เป็นวาระสำคัญให้บรรจุในการประชุมผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เบื้องหลัง โลโก้แบบตัวอักษร MFU•FIRST

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง ดันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สกู้ป***มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 22 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ข่าวย้อนหลัง