ข่าวเด่น

ท่าน ว. ให้ความเมตตาตรวจให้คะแนนผลงาน ผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. โดยใช้หลักธรรมเป็นโจทย์ตีความสู่งานศิลปะ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศูนย์บริการวิชาการ อธิการบดี

มฟล. รายงานความก้าวหน้า Reinventing 2021 รอบ 6 เดือนต่อ สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นศ. มฟล. ร่วม ‘ASEM Workshop on Youth Learners' Mobility in an Agile World’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น