ข่าวเด่น

จีนวิทยา มฟล. จัดละครเวทีพ่ายลายหงส์ ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาจีนวิทยา

มฟล. MOU บ.ซิสโก้ เพื่อการเป็น Digital University อย่างเต็มรูปแบบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แง่มเฟส 2019 เทศกาลดนตรีแห่ง มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา

ส่งท้าย MFU Book Fair 2019 กิจกรรมพบปะนักอ่าน “เต้ย” เจ้าของเพจ Go Went Gone ชวนแฟนเพจออกเดินทาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา