ข่าวเด่น

รพ.มฟล. ผ่านประเมินระดับ ‘ดีเยี่ยม’ โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากกรมแพทย์แผนไทยฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)

อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นฮับเครื่องสำอาง-สมุนไพร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

รพ.มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยศาสตร์แผนจีน

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

อธิการบดี มฟล. ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการวิจัยโดย มฟล. ร่วมกับ วช. หนุนพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พื้นที่ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่ ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ ขณะ เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม