ข่าวเด่น

มฟล. ร่วมโครงการออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ที่ปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สวก. นำคณะสื่อมวลชนชมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เกิดจากงานวิจัยโดยทุนของ สวก.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ส่วนบริการงานวิจัย

มฟล. ร่วมพิธีทำบุญในโอกาส สวท.เชียงราย ครบรอบ 51 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ส่วนประชาสัมพันธ์