ข่าวเด่น

มฟล. ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียน English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่ข่าวสารเว็บหลัก

อธิการบดี มฟล. ประกาศนโยบาย “MFU Says No to Gifts”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ทั้ง 3 ระดับ ประกาศผล 19 ธ.ค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนในเชียงรายเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล.- แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม