ข่าวเด่น

มฟล. ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียน English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่ข่าวสารเว็บหลัก

อธิการบดี มฟล. ประกาศนโยบาย “MFU Says No to Gifts”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มฟล.- แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล. จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร (knowledge sharing)

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม First Date:International Student Club MFU

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ข่าวย้อนหลัง