ข่าวเด่น

มฟล. จัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2022 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFU Innovation Day 2022 จัด Workshop ปรุงน้ำหอม-เทียนหอม-ปรึกษาธุรกิจ SME มีผู้สนใจเข้าร่วมล้นหลาม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล.เปิดโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สนว.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จับมือ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด บูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ผู้แทน มฟล. กล่าวปาฐกถาร่วมกับ CPAFFC หารือความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)