ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรม ‘อธิการบดีพบพนักงาน’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

26 สิงหาคม 2562 นี้ มฟล. เริ่มใช้มาตรการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์กวดขันวินัยจราจร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รายวิชาใหม่ MFU Character อัตลักษณ์ความเป็นแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง