ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มฟล. นำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมิน EdPEx โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. อันดับ 1 ในไทยสาขา Life Sciences ปี 2021 จาก Times Higher Education (THE)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ผู้บริหารสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง