ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตอกย้ำเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

โปรดเกล้าฯเเต่งตั้ง 'วันชัย ศิริชนะ' เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง