มฟล. จัดประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา, องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา, สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ร่วมจัด “กิจกรรมน้องใหม่ขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,600 คน ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ และยังมีนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าร่วมจัดกิจกรรมอีกกว่า 1,400 คน เริ่มจากพิธีทางพุทธศาสนาในช่วงเช้า บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมงาน โดยมี นางสาวมาริษา ศรีมลทณ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นขบวนแห่และนักศึกษาใหม่แต่ละสำนักวิชา เริ่มเคลื่อนออกจากลานพิธี ผ่านโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ วิหารพระเจ้าล้านทองฯ เข้าสู่พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. เพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม อันเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมน้องใหม่ขึ้นดอย โดยระหว่างทางมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก และมีรุ่นพี่จากองค์การบริหารฯ สโมสรสำนักวิชาต่างๆ ศิษย์เก่า และชมรมสวัสดิการช่วยดูแลน้องๆ ตลอดเส้นทางจากลานดาวสู่ลานดินบนยอดดอยแง่ม นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจของทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายของทุกๆ คนในประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย

          รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า วันนี้ถือเป็นกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สำคัญ และเชื่อว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนรอคอย รวมทั้งรุ่นพี่ที่ร่วมกันจัดงานนี้ก็ต่างเฝ้ารอรุ่นน้องมาเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้เช่นเดียวกัน

         “ประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย เป็นกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสืบสานการสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง และนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ ที่ได้ตั้งใจจัดงานนี้ให้รุ่นน้องได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับที่รุ่นพี่ได้รับในปีที่ผ่านมา ขอให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้โอกาสนี้ซึมซับเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้สืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการปลูกป่าสร้างคน รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เราเรียกว่า MFU Character ที่มุ่งหวังให้ความร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้สร้างให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักความเป็นพี่เป็นน้องที่มีต่อกัน ความเคารพในผู้อาวุโส ที่สำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน”

      “ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดกิจกรรมน้องใหม่ขึ้นดอยให้ประสบความสำเร็จ ทั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรสำนักวิชาการจัดการ ที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ เราได้เห็นความเสียสละของรุ่นพี่ในส่วนต่างๆ ที่มุ่งมั่นทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอง ดูแลเพื่อน ดูแลน้อง ดูแลพี่ และค้นพบสิ่งพิเศษที่อยู่บนดอยสูงสุด ซึ่งรุ่นพี่ได้เตรียมไว้ให้กับรุ่นน้อง และขอให้น้องใหม่ทุกคนได้ใช้โอกาสเดียวในการเป็นน้องใหม่นี้ เก็บความทรงจำที่ดี และมีความสุขในการร่วมประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยสืบไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 692 ครั้ง
นักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา