มฟล. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์มูลค่า 786 ล้านบาท

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ มีมูลค่าประมาณ 786 ล้านบาท จัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเป็นศูนย์วิชาการและวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแล้วเสร็จ 900 วัน

“งานวิจัยและวิชาการที่จะเกิดขึ้น ณ อาคารหลังนี้ในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกชนชั้น ให้สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพชั้นสูง ได้โดยสะดวกและมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลได้รับการดูแลรักษาที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางไปไกล เราจะเดินตามรอย ‘สมเด็จย่า’ แม่ฟ้าหลวงของเราที่ทรงห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด” รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 360 ครั้ง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง