เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ  UPDATE INTEGRATIVE MEDICINE APPROACH FOR HEALTH IN CURRENT TOPIC “PERSPECTIVE OF INTEGRATIVE APPROACH TO IMPROVE QUALITY OF LIFE IN STROKE”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

#Update Integrative Medicine

 

เปิดรับสมัคร  ONSITE EVENT  December 6-8 ,2022

ขอเรียนเชิญ นักกายภาพ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการ

Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic

“Perspective of Integrative approach to improve Quality of life in Stroke”

THEME :

6 Dec 2022 perspective of integrative approach to improve QOL in stroke

7 Dec 2022 Executive function

8 Dec 2022 Case study integrative approach

 

วัตถุประสงค์  : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบูรณาการกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีนแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัตราค่าลงทะเบียน :  

1. บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป อัตรา 6,500 บาท ต่อท่าน 

2. อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตรา 6,000 บาท ต่อท่าน

 

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3KY8UKt

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร https://bit.ly/3x4QT7w

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ https://bit.ly/3Cpfx62

ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 |   |  346 ครั้ง