ขอเชิญรับฟังการบรรยายและการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เนื่องในโอกาส ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2562 จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายนำเสนอเทคโนโลยี   ที่ตอบโจทย์มาตรฐานการพัฒนางานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว ฝ่ายเลขานุการและธุรการ (สุกัญญา แก้วอินตา) |