รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ประกาศผลสอบรอบ 1

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  • ประกาศผลการคัดเลือกฯ คลิกที่นี่
  • ตรวจสอบผลการคัดเลือก คลิกที่นี่ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร)
    "ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องศึกษาขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และกำหนดการที่ควรทราบ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ"

การยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็บไซต์ mytcas.com
ภายใน
วันพุธที่ 30 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 
หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ทั้งนี้ หากยังไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ myTCAS จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการยันยันสิทธิ์ได้ 
ดังนั้น ต้องดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ
 ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2562 

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 2872 ครั้ง