รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-ประกาศผลสอบรอบ 1

ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 • ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ฯ คลิกที่นี่ (ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต้องศึกษาประกาศและขั้นตอนการดำเนินการอย่างครบถ้วน)
 • ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ฯ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร)
  "ผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ ต้องศึกษาขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและกำหนดการที่ควรทราบ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ"
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) ะต้องดำเนินการระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดฯ)
 • ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) เรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้อง และเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย
 • ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน คลิกที่นี่
  สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  หลังจากดำเนินการชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 846 ครั้ง