รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.เอก-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.เอก-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ กรุงเทพฯ ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.เอก-ข่าวประกาศ ad-ป.โท-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฯ และให้ดิดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มกราคม 2563 

  • เว็บไซต์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ฯ คลิกที่นี่ 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 740 ครั้ง