รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โควตาพิเศษสำนักวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักวิชา 3 โซน B ชั้น 1 ห้อง 101 (E3B-101)
ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

08.30 -08.45 น.       ลงทะเบียนเข้าสอบ

09.00 น. เป็นต้นไป     สอบสัมภาษณ์

(ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาหรือดินสอมาด้วย)

 

 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1267 ครั้ง