การถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย 2563

หมวดหมู่ข่าว: placement-ประกาศทั่วไป ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

การถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน  ภาคการศึกษาปลาย 2563  (สำหรับนักศึกษาไทย)

***นักศึกษาไทยในความดูแลของส่วนจัดหางานฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

เมื่อรับชมการถ่ายถอดสดและลงทะเบียนจะได้รับคะแนนกิจกรรมนี้

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ***

--------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

- บุคคลทั่วไปสามารถร่วมรับชมได้

- นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่าน QR Code หรือ Link URL

ลงทะเบียน"ขณะถ่ายทอดสด" (ลงทะเบียนให้ครบทั้ง 2 ช่วง กิจกรรม)

- มีของรางวัลแจกสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มารับของรางวัลด้วยตนเอง ณ ส่วนจัดหางานฯ ภายใน 7 วัน หลังเสร็จกิจกรรม)

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-916366 (พี่โมเม)

ติดตามชมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/internship.mfu

 

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Saranya Panpawanrat |