ข่าว MFU ITA

หน่วยตรวจสอบภายในจัด KM ให้ความรู้ด้าน ITA

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ข่าวประชาสัมพันธ์

MFUITA ส่วนบริหารงานวิจัย ตอบรับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล MFU ITA

อธิการบดีเน้นย้ำหลักบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ "ไม่รับสินบน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ข่าวเด่น ITA

ทีมพีอาร์จัด KM ออกแบบแผนประชาสัมพันธ์ ITA

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ข่าวประชาสัมพันธ์