ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.อบรมแปรรูปสมุนไพรเป็นเครื่องสำอาง ผู้ประกอบการเข้าร่วมแน่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ(แบบมืออาชีพ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to Live and Learn on Campus 2017

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว กว่า 4,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง