ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ (Ethylene Oxygen and Carbondioxide analyzer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง