กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

โครงการอบรมหลักสูตร 'ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่' รุ่นที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: โครงการรับจ้าง ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาจีนวิทยา มฟล. ขอเชิญร่วมชมแสดงละครเวทีเรื่อง 'องค์หญิงกำมะลอ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 'China and the Mekong Region in the New Era'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 8

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research in ELT Classroom) รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: โครงการพัฒนาครู ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง