กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าชมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา ข่าวอบรมสัมนา โครงการรับจ้าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษของศิลปินในจังหวัดเชียงรายสู่ความเป็นสากล

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการไม่เก็บค่าลงทะเบียน ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญรับฟังการบรรยายและการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

โครงการอบรมหลักสูตร 'ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่' รุ่นที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: โครงการรับจ้าง ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาจีนวิทยา มฟล. ขอเชิญร่วมชมแสดงละครเวทีเรื่อง 'องค์หญิงกำมะลอ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง