กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cosmetic Recipe Workshop

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา CosSci-ฝึกอบรม Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3: ICAAI2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมประชุมประจำปี Innovation Through Practices

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Update in Physical Therapy Management) เรื่อง 'Physical Therapy and Assistive Technology for Elderly and Disabilities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา บริการวิชาการ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MEET THE STARTUP ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง