ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ รพ.ศูนย์มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มฟล. รับบริจาคโลหิลเนื่องใน 'วันมหิดล'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์