ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น รางวัลสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เด็กไอทีคว้ารางวัลชนะเลิศ BIZ-GIS Startup

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ