รอบที่ 1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 1 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio: โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่

 

คำชี้แจง สำหรับโรงเรียนที่ได้รับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว คลิกที่นี่

คำชี้แจงเพิ่มเติม มอบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จากจำนวนโควตาที่ได้รับอีกโรงเรียนละ 3 คน รายละเอียด คลิกที่นี่

 

ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่ได้รับโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ปีการศึกษา 2562-2564 
อัพเดทข้อมูลรายชื่อโรงเรียน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 36987 ครั้ง