รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ (ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2 ad-ป.ตรี-ข่าวประกาศ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ระบบ โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 36 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
  • จำนวนรับ: 1,275 ที่นั่ง
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ (update ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562)

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดอัตโนมัติ วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

หมายเหตุ 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Sorada Jaikaew | อ่านข่าวทั้งหมด 26508 ครั้ง