รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 สถานที่เรียน เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.โท-ประกาศผลสอบ เชียงราย ad-ป.โท-การรับสมัคร เชียงราย ad-ป.โท-ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (สถานที่เรียน เชียงราย)

 

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 1119 ครั้ง