รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564 (รับทั่วประเทศ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ผู้ช่วยพยาบาล-การรับสมัคร ad-ผู้ช่วยพยาบาล-ข่าวประกาศ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564 (เปิดรับทั่วประเทศ)

  • จำนวนรับ: 50 ที่นั่ง
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2564
  • รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่
  • ระบบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.)
  • ตรวจสอบสถานะการสมัครคลิกที่นี่

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 6104

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 

| ผู้เขียนข่าว Chaisiri Sanjai | อ่านข่าวทั้งหมด 2183 ครั้ง