รอบที่ 3 ระบบ Admission 1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 3

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission 1

  • จำนวนรับ: 12 คน
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 7667 ครั้ง