รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (อัพเดตประกาศรับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2564)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา ad-ป.ตรี-การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 ระบบโควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี)

  • จำนวนรับ: 8 คน
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 1-15 มีนาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 1 คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 2 คลิกที่นี่

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 3 คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยจัดส่งเอกสารประกอบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

| ผู้เขียนข่าว Boontarika Chaiwinyos | อ่านข่าวทั้งหมด 5568 ครั้ง