โครงการวิจัย

# ชื่อโครงการวิจัย ปี บทคัดย่อ
1 คุณสมบัติทางชีวภาพของสารเมือกจากผลพุทราและการเตรียมเป็นเจล
โดย : อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
2 การเตรียม Laccaic acid Lake Pigment จาก Lac Dye เพื่อใช้ใน ครื่องสำอางสีสัน
โดย : อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดวัสดุเศษเหลือของเงาะ
โดย : อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
4 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ชะลอความชรารูปแบบอิมัลชั่นที่มีสารสกัดข้าวก่ำ
โดย : อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
5 ฤทธิ์ทางชีวภาพของพอลิแซคคาไรด์ละลายน้ำจากเห็ดหูหนู เห็ดหูหนูขาว เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2558
6 ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ
โดย : อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
7 เครื่องสําอางจากสารสกัดเมล็ดเสาวรส
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2557
9 การแยก และการศึกษาสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลและปลาบึกเลี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
โดย : อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2556
10 การวิเคราะห์หาสารทำให้ผิวขาวจากกระแจะ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2552
11 การพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายไก และเทาน้ำ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว
โดย : อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2551
12 ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2550
  • 1