ผลงานอาจารย์สำนักวิทย์ มฟล. ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณะนักวิจัย ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง คือ

  1. สารประกอบเชิงซ้อนเคอร์คูมิน
  2. กรรมวิธีผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำ

สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตรดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. โทร. 053-917014 (เจษฎาวัฒน์) หรืออีเมล jetsadawat.vis@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 753 ครั้ง