ผลงานวิจัยเด่นอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจัย เรื่อง "แผ่นวัสดุที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและกรรมวิธีการผลิต" (วัสดุอนุรักษ์ธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "กรรมวิธีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้โดยการเลี้ยงร่วมกับราไมคอร์ไรซาบนวัสดุเพาะปลูกกล้วยไม้" (เชื้อราที่ช่วยในการเพาะปลูก ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกล้วยไม้)

สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี(มีสิทธิพิเศษและส่วนลดในการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่สนใจ)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตรดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. โทร. 053-917014 (เจษฎาวัฒน์) หรืออีเมล jetsadawat.vis@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1054 ครั้ง