มฟล. คว้า 2 รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

ในงาน 2015 Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Silver Medal Award จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา Ms. Wang Mei-hua และรางวัลพิเศษเหรียญทอง Honor of Invention โดย Mr.Hsieh, Hsin-Ming จากองค์กร World Invention Intellectual Property Associations ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และการแสดงสินค้านานาชาติ 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015) ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์กว่า 980 ผลงานจาก 13 ประเทศทั่วโลก 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 777 ครั้ง