อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล เดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

อาจารย์ ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. Frédéric DEBEAUFORT และ Assoc. Prof. Thomas KARBOWIAK ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2559 ณ Université de Bourgogne and AgroSup Dijon เมือง Dijon ประเทศฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนของโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 (Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research) ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง “ActiFoodCoat: Active edible coatings/films for perishable foods preservation” ซึ่งการเดินทางดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหัวหน้าโครงการ Prof. Pascal DEGRAEVE, IUT Lyon 1-site de Bourg en Bresse ได้เดินทางมาหารือความร่วมมือและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2559 ผลจากการเดินทางครั้งนี้นอกจากได้ร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว ยังได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยวิจัย UMR PAM-PAPC, Université de Bourgogne and AgroSup Dijon ต่อไป  

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 676 ครั้ง