นักวิจัย มฟล. รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี ซึ่งกิจกรรมหลักในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยของไทยในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อประเทศ ในการนี้ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี จากผลงานประดิษฐ์เรื่อง “ไอโซนาร์ : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” ซึ่งเป็นอุปกรณ์นำทางที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายและราคาถูก ออกแบบและวิเคราะห์จากความต้องการจากผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยโดยตรง ใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะถึงระดับเอวของผู้พิการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้พิการทางสายตา พร้อมกันนี้ ยังได้แสดงนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์เรื่อง “ไอโซนาร์ : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” ให้แก่ผู้เข้าชมงานวันนักประดิษฐ์ได้สาธิตวิธีการใช้ หลักการขั้นตอนการทำงาน และทดลองใช้เครื่องจริง ซี่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ร่วมถึงนักข่าวจากรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่ได้มาถ่ายทำรายการ อาทิเช่น ครอบครัวข่าว 3 จาก ช่อง 3, ช่องสปิงค์นิวส์ และช่อง Bright TV เป็นต้น

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 775 ครั้ง